Menu

Vervoer

De vervoersector is essentieel in een snel veranderende wereld met haar toenemende mobiliteit van personen en goederen en strictere veiligheidseisen. Vervoer per spoor heeft alle eigenschappen om op een ecologisch duurzame wijze hierin te voorzien. De vervoersector is een typisch voorbeeld van een sector waarin Loggers zowel een bijdrage levert aan een duurzame samenleving als aan de businessdoelstellingen van haar klanten.

De uitgebreide ervaring met kosteneffectieve oplossingen in de vervoersector heeft geleid tot een lagere kostprijs per kilometer voor onze opdrachtgevers. Met de diepgaande marktkennis en de technische kwaliteiten binnen het Center of Excellence leveren we onder meer een bijdrage aan kostenbesparing op slijtonderdelen. In nauwe samenwerking met vooraanstaande vervoersbedrijven heeft Loggers oplossingen ontwikkeld die de oorspronkelijke uitrusting overtreffen. Dit is niet onopgemerkt gebleven: Loggers levert tegenwoordig niet alleen de aftermarket oplossingen, maar deze verbeteringen ook rechtstreeks aan de Original Equipment Manufacturer (OEM).

De strategische samenwerking met DCD divisie Ringrollers voor wielen sluit naadloos aan op ons vervoer portfolio. De oplossingen in dit portfolio worden wereldwijd gebruikt door spoorwegen, trams en metro’s.

Vervoer Portfolio