Menu

Schokbeheersing

De gevolgen van schokimpact kunnen ingrijpend zijn en variëren van systeemuitval tot menselijke slachtoffers. In verscheidene sectoren wordt dan ook aandacht besteedt aan maatregelen waarmee de negatieve effecten van een schok kunnen worden verminderd of opgeheven. Met het doel om hun bemanning en systemen zo adequaat mogelijk te beschermen, hebben bijvoorbeeld talrijke marines dan ook standaarden en specificaties vastgesteld waaraan schepen en systemen dienen te voldoen.

Schokken kunnen optreden als het gevolg van het gebruik van apparatuur, vallen/botsen, explosies of door seismische activiteit. Bij de ontwikkeling van een systeem dient reeds in een vroeg stadium rekening te worden gehouden met de schokeisen die eraan worden gesteld. Dit voorkomt dure aanpassingen achteraf en suboptimale oplossingen. Schokexpertise is echter schaars en doorgaans niet binnen organisaties aanwezig.

De schokspecialisten van Loggers ondersteunen klanten wereldwijd bij de ontwikkeling van schokbestendige systemen. Vanaf het ontwerpstadium tot het testen en certificeren van het systeem. Hierbij analyseren ze alle kritische punten in het ontwerp en voeren complexe schokberekeningen en – simulaties uit. De resultaten komen keer op keer overeen met de bevindingen van onafhankelijke testfaciliteiten. Bij de inzetten van deze systemen in de praktijk hoeft de opdrachtgever zich geen zorgen te maken over de gevolgen.