Menu

Research & Development

Alleen door continue verbetering van onze technische kennis en vaardigheden kunnen wij onze opdrachtgevers de beste oplossingen blijven aanbieden. Het Center of Excellence zoekt daarom de grenzen op van innovatie op het gebied van schok, trillingen en geluid.

Hiertoe beschikken ze over de meest geavanceerde technische middelen benodigd voor de specifieke R&D-programma’s. Zo beschikt Loggers over interne ontwikkelingsprogramma’s voor schok- en trillingsanalyse, simulatie technologie en productontwikkeling. Onze R&D inspanningen hebben reeds geleid tot tal van vernieuwende oplossingen in de strategische marktsegmenten. Het Center of Excellence werkt daarnaast samen met verschillende technische en certificeringsinstanties, waaronder TNO, TüV, KIM institute, ABS, Bureau Veritas en DNV GL.

Het succes van een R&D programma wordt in zeer sterke mate bepaald door goed opgeleid personeel. Loggers onderkent dit belang en geeft haar medewerkers alle ruimte voor verdere ontwikkeling.