Menu

Offshore

Om te kunnen blijven voorzien in de grotere energiebehoefte is de offshore-industrie van essentieel belang, zowel vanuit een economisch als een ecologisch perspectief. Om deze offshore activiteiten op een veilige en rendabele manier uit te voeren is voortdurende technologische innovatie noodzakelijk. Al decennia lang bewijst Loggers de grenzen van de technologie op het gebied van schok, trillingen en geluidsbeheersing op te kunnen zoeken en deze te verleggen.

Hogere productiviteitseisen en het toegenomen belang van wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) vereisen dat schok, trillingen en geluid afdoende moeten worden geïsoleerd. Offshore-platformen en bijbehorende apparatuur worden negatief beïnvloed door schokken en trillingen die veroorzaakt worden door de productieactiviteiten en/of de gebruikte apparatuur. De schokken en trillingen verplaatsen zich ongestoord door de stalen constructie van het platform en kunnen hierdoor onvoorziene schade of verstoringen veroorzaken.

Ontwikkelingen voor de offshore sector zijn uitdagend aangezien de producten en oplossingen zeer grondig moeten zijn ontworpen, geproduceerd, getest en gedocumenteerd. De Solution Development Methodology van Loggers sluit hierop naadloos aan. In nauwe samenwerking met de toonaangevende bedrijven uit de offshore sector werkt Loggers conform deze methodiek aan uiteenlopende innovatieve oplossingen voor offshore platforms. Een voorbeeld hiervan is de oplossing voor de trillingsproblemen in living-quarters aan boord van boorplatformen. Hierdoor voldoen onze opdrachtgevers weer aan de geldende stricte NORSOK regelgeving.

Offshore Oplossingen