Menu

Missie & Strategie

MISSIE
Door opdrachtgevers te voorzien van kostenefficiënte oplossingen voor ieder probleem op het gebied van trillings, schokisolatie en geluidsbeheersing en dit te combineren met korte levertijden, draagt Loggers bij aan het succes van haar klanten.

STRATEGIE
Loggers loopt voorop en weet met haar oplossingen op het gebied van trillings-, schok en geluidsbeheersing waarde toe te voegen voor opdrachtgevers. Creativiteit, uitstekende oplossingen, realisatie en volledige ondersteuning vormen de basis voor strategische samenwerking met opdrachtgevers. Ambitie en succes zijn de sleutelwoorden in de groeistrategie van Loggers, die op vier strategische pijlers is gestoeld:

Marktkennis

Loggers heeft het vermogen de vertaalslag van innovatieve technologie naar het specifieke marktsegment van haar klant te maken.

Portfolio

Loggers beschikt over een breed scala aan technische oplossingen en diensten voor iedere fase: nieuwbouw, vervanging/reparatie en modificaties.

Technologie

Technische kennis van het hoogste niveau, uitstekende engineeringsvaardigheden en faciliteiten garanderen dat ieder probleem kan worden opgelost.

Value Added Service

De oplossingen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en overtreffen de verwachtingen van de opdrachtgever.