Menu

IMO Noise Code Oplossing

Trillingen en lawaai hebben een negatieve invloed op alle systemen aan boord, de bemanning, het milieu en het schip zelf. Dit heeft geleid tot toenemende aandacht voor geluidsreductie aan boord en regelgeving daaromtrent. Om the kunnen voldoen aan arbeids- en veiligheidsvoorschriften moeten trillingen en geluidsreductie in acht genomen worden. Regelgeving zoals de IMO Noise Code, stelt scheepseigenaren, scheepsbouwers en ontwerpers voor uitdagingen.

IMO Noise Code
Om personeel te beschermen tegen geluisoverlast stelt “SOLAS regulation II-1/3-12” dat schepen ontworpen en gebouwd dienen te worden om geluidsniveaus aan boord te beperken conform de IMO Noise Code MSC.337(91): “Code on noise levels on-board ships”. Voordat deze wetgeving van kracht werd, waren de meeste maatregelen tegen geluid en trillingsreductie aanbevelingen. Echter, de IMO noise coide is nu verplicht voor alle schepen van 1600 GT en groter. Deze schepen moeten dusdanig ontworpen en gebouwd worden zodat het personeel aan boord beschermd is tegen geluid en hierdoor de werk- en leefomstandigheden aan boord verbeteren.

The purpose of the Code is to limit noise levels and to reduce seafarers’ exposure to noise, in order to provide the seafarer with an acceptable degree of comfort in rest, recreation and other spaces and also provide conditions for recuperation from the effects of exposure to high noise levels.

Met name voor accommodatieruimtes zijn de eisen erg hoog. In de praktijk blijkt het zeer lastig hieraan te voldoen door toepassing van traditionele  trillingsisolatoren en het hanteren van een gebruikelijke selectiewijze. Conventionele, op rubber gebaseerde, isolatoren bieden hoge mate van isolatie van midden en hogere frequenties. Het is echter vrijwel onmogelijk de gevraagde lage geluidsniveaus in de accommodaties ermee te behalen. Door toepassing van het Loggers luchtveersysteem worden accommodaties letterlijk ontkoppeld van de romp, waardoor de voorgeschreven geluidsniveaus wel kunnen worden behaald.

Loggers beschikt over decennia aan ervaring in innovatie op het gebied van luchtveersystemen. Met inachtneming van klant- en projectspecifieke eisen ontwikkelt Loggers luchtveeropstellingen waarmee voldaan kan worden aan de IMO Noise Code. Uit metingen aan boord blijkt dat in de praktijk zelfs aan de meest stringente eis van 55 dB(A) wordt voldaan.

Een geautomatiseerd systeem bewaakt voortdurend het gedrag van de secties met luchtveren als gevolg van roll en pitchbewegingen. Indien nodig, stelt het systeem de opstelling direct bij door middel van het op- en afblazen van de secties. Hiermee is de veiligheid van de bemanning gewaarborgd. De gebruikte componenten beschikken over een typegoedkeur van vooraanstaande classificatiebureaus, wat de goedkeur van de totaaloplossing aanzienlijk vereenvoudigt.