Menu

Geluidsoplossingen

Geluidshinder kan de uitvoering van bedrijfsactiviteiten aanzienlijk belemmeren. Het beïnvloedt niet alleen het comfort op de werkvloer nadelig, maar ook de gezondheid van het personeel. Dit heeft dan ook geleid tot regelgeving omtrent maximaal aanvaardbare geluidsniveaus. Zonder het nemen van de juiste maatregelen, is het praktisch onmogelijk om aan dergelijke stricte eisen te kunnen voldoen.

De akoestische en trillingsspecialisten van Loggers Center of Excellence beschikken over jarenlange ervaring in het isoleren van trillingen en geluid. Op basis van klant- of branchespecifieke eisen ontwikkelen zij akoestische en trillingsisolerende oplossingen voor zelfs de meest beruchte stoorbronnen. Loggers portfolio met geluidsoplossingen bevat zowel passieve als actieve systemen (anti-geluid). De combinatie van technologie, know-how en marktkennis die hieraan ten grondslag ligt, stelt onze klanten in staat de beste werk- en leefomstandigheden binnen hun sector te bieden.

Geluidsoplossingen