Menu

Geluidsbeheersing

Voor veel werkgevers is geluidsoverlast een punt van zorg. Langdurige blootstelling van personeel aan lawaai leidt uiteindelijk tot irritatie, stress en slapeloosheid. Dit heeft vervolgens weer een negatief effect op de algehele productiviteit. Omdat voor effectieve geluidsoplossingen specialistische kennis van geluid, de bronnen en isolatiemogelijkheden vereist zijn, blijkt het in de praktijk lastig voor organisaties dit zelfstandig op een kosteneffectieve wijze te lossen. 

De geluids- en trillingsspecialisten van Loggers nemen dit proces uit handen, zodat opdrachtgevers zich kunnen richten op hun kernactiviteiten. Deze experts zijn ervaren en succesvol in het verhogen van comfort op de werkvloer door het verlagen van geluidsniveaus. Zelfs in omgevingen die berucht zijn om geluidsoverlast.

Een breed scala aan calculatie- en simulatietools staat ter beschikking van Loggers geluidsbeheersingsexperts. Hiermee ontwikkelen en verifiëren zij de optimale oplossing voor ieder geluidsprobleem, zoals bijvoorbeeld roterende systemen. Hier is het de onbalans in het systeem zelf dat geluid en trillingen veroorzaakt. Deze worden op hun beurt weer doorgegeven aan de omgeving, waar zij overlast veroorzaken op de werkvloer. Onze experts zijn gespecialiseerd in het opsporen, analyserem en isoleren van de meest uiteenlopende stoorbronnen, zodat de uiteindelijke blootstelling eraan geminimaliseerd wordt.

Het portfolio van Loggers bevat een aantal marktspecifieke oplossingen voor geluidsbeheersing, zoals onze oplossing voor compliance met de IMO Noise Code voor de maritieme sector. Daarnaast biedt Loggers in samenwerking met strategische partner Silentium actieve geluidsoplossingen aan, zoals de Quiet BubbleTM. Door dit brede portfolio, uitstekende expertise en tools ontwikkelen onze specialisten oplossingen die uw personeel beschermen tegen de schadelijke gevolgen van gedluisoverlast.