Menu

Floating Floor

Een schok heeft aanzienlijke impact op personeel, materieel, communicatie- en andere apparatuur, waardoor een snelle reactie op de ontstane situatie wordt belemmerd. Om goed om te kunnen gaan met de effecten van de schok heeft Loggers het Floating Floor concept ontwikkeld. Hiermee wordt de continue werking van missie-kritische ruimtes die kwetsbaar zijn voor schokken, zoals commando- en controlekamers en overige ruimtes met kwetsbare apparatuur gewaarborgd.

Het Floating Floor concept is gebaseerd op een centrale schokopvang van de vloer als geheel in plaats van afzonderlijke schokopstellingen per toepassing. De toepassingen op een “Floating Floor” worden hierdoor beschermd tegen schokken. Dit concept is door Loggers reeds met succes toegepast in diverse mijnenjagers, fregatten en onderzeeërs van verschillende nationale marines over de gehele wereld.

Floating-Floor

Lichtgewicht toepassingen kunnen zijn in de praktijk vaak onvoldoende beschermd tegen schokken. Met een Floating Floor worden echter ook toepassingen als electronica en kleine schakelkasten toch op een effectieve manier beschermd. Het concept vereist daarnaast minder onderdelen die bovendien kunnen worden gestandaardiseerd op een enkel type.