Menu

Duurzaamheid

De wereld verandert en stelt ons voor andere sociale, maatschappelijke en milieu-uitdagingen. Loggers neemt haar verantwoordelijkheid voor de gevolgen die haar activiteiten en besluiten hebben voor de mens, milieu en maatschappij.

Om de negatieve effecten van de onderneming op het milieu zoveel mogelijk te verminderen richt Loggers zich op het beheer van afvalstromen, duurzamer inkopen en het initiëren van verschillende activiteiten om de bedrijfsvoering zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk te maken. Loggers visie op duurzaamheid is erop gericht haar medewerkers te inspireren en te stimuleren om zich verantwoordelijk te gedragen, zowel in als individu als in het collectief.

Loggers richt haar lange termijn bedrijfsactiviteiten op drie aspecten: people, planet en profit. In deze visie zijn enkele relevante bedrijfsprocessen van Loggers voorbereid om ISO 14001 geaccrediteerd te worden. De ISO 14001 is een internationaal aanvaarde standaard die organisaties een doeltreffend Environmental Management System (EMS) voorschrijft met daarin een goede balans tussen het behoud van de winstgevendheid en het verlagen van milieu-impact. Het is onze doelstelling dat de meeste bedrijfsprocessen van Loggers in de komende jaren ISO 14001 gecertificeerd zullen worden. Daarnaast heeft Loggers zich in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een reeks additionele doelen gesteld, zoals het definiëren van de “groene” producten in ons productportfolio om zo duurzame groei mogelijk te maken en onze klanten ook te helpen om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.