Menu

Constant Positioning Mount (CPM)

Gevoelige apparatuur, zoals navigatie- en communicatiefaciliteiten, vereist in bepaalde situaties een starre verbinding met het schip tijdens normale condities in combinatie met een accurate herpositionering na een zware schok. Voor deze problematiek heeft het Center of Excellence van Loggers de innovatieve Constant Positioning Mount (CPMTM) als oplossing ontwikkeld. Hiermee wordt voorzien in een probleemloze werking van uiterst gevoelige en/of nauwkeurige systemen tijdens zowel omstandigheden op zee als na blootstelling aan schokken.

De CPMTM heeft relatief kleine afmetingen, vermindert schokken in alle richtingen en combineert dit met een zeer nauwkeurige herpositionering na de impact in zowel verticale als horizontale richting.

Onder normale zeegaande condities bedraagt de relatieve verplaatsing van de apparatuur nul en gedraagt de CPM zich star. In het geval dat de schokexcitatie een vooraf bepaalde waarde overschrijdt, absorbeert de CPM de schok en herpositioneert de apparatuur na de schok uiterst nauwkeurig.

CPM

Iedere CPMTM oplossing is uniek en volledig toegesneden om te kunnen voldoen aan specifieke eisen en militaire standaarden. Voor talrijke marines wereldwijd levert Loggers de CPMTM specifiek conform wensen van de desbetreffende klant op basis van onder meer shock-input, toegestane restschokwaarden en grootte en gewicht van de apparatuur.