Menu

Baggerbouw

Hogere energiebehoefte, klimaatverandering en de toegenomen wereldhandel hebben ervoor gezorgd dat baggeren wereldwijd een essentiële activiteit is geworden. Om gelijke tred te houden met de effecten van deze globale veranderingen, zowel nu als in de toekomst, is innovatie vereist. Met een duidelijke focus op de baggerindustrie is Loggers de preferred supplier die een bijdrage levert aan deze drang naar innovatie.

Loggers begrijpt dat de productiviteit en de bezettingsgraad de voornaamste businessdrivers zijn in de baggerbouw. In combinatie met de toegenomen aandacht voor milieuaspecten en steeds complexere baggerprojecten vergroot dit het belang van beheersing van schok, trillingen en geluid. Schokken en trillingen veroorzaakt door  door baggerwerkzaamheden hebben een grote impact op de (electronische) systemen, de bemanning, het milieu en het schip zelf. Door de negatieve effecten weg te nemen, zorgt Loggers met haar marktkennis en ervaring dat de bedrijfsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Door de technische problemen in nauwe samenwerking met klanten en hun toeleveranciers daadwerkelijk op te lossen, levert Loggers een significante bijdrage gedurende de gehele levenscyclus van het schip. Zowel bij nieuwbouw, retrofitting als modificatie van het baggerschip.

Baggerbouw Oplossingen