Menu

Active Noise Control: Quiet Bubble

Geluidsoverlast is een alledaags probleem in uiteenlopende sectoren aangezien het een negatief effect heeft op mensen. Langdurige blootstelling aan storend, ongewenst geluid heeft niet alleen impact op comfort, maar zal op termijn gezondheidsproblemen veroorzaken.

Om te kunnen voldoen aan gezondheid en veiligheidsstandaarden wordt geprobeerd het geluid zoveel mogelijk te isoleren. In de praktijk blijkt het effect hiervan in sommige gevallen echter niet afdoende. Soms kan de gewenste geluidsisolatie eenvoudigweg niet kosteneffectief worden bereikt met conventionele technologie en de zogenoemde passieve methodes. Actieve geluidsoplossingen waarbij door het storende geluid wordt tegengegaan met “anti-geluid” bieden in dergelijke situaties uitkomst.

Door toepassing van de Quiet BubbleTM technologie van onze strategische partner Silentium wordt een significante geluidsreductie te behaald in een beperkte zone (de “bubble”), zoals een hoofdsteun. Het achtergrondgeluid wordt continu gemeten en geanalyseerd, waarna anti-geluid met een tegengestelde fase wordt gegenereerd. Het resultaat is een stille zone rondom de hoofdsteun, waarbinnen een geluidsreductie tot 10 dB(A) wordt behaald.

De innovatieve Quiet BubbleTM technologie kan worden ingebouwd in verscheidene interieurtoepassingen, zoals stoelen in commando- en besturingsruimtes, personenwagons en verblijfsruimten van passagiers. De combinatie van Loggers’ diepgaande kennis van typische geluids- en trillingsproblemen in de maritieme en vervoersector met actieve geluidstechnologie, stelt Loggers in staat geluidsbeperkende oplossingen voor deze specifieke toepassingen te ontwikkelen. Met verbluffende resultaten waarmee de klant voldoet aan regelgeving ter voorkoming van geluidsoverlast en het algehele comfortniveau verhoogt.